Документи

Съгласно решение 704 от 05.10.2018 г. в частта на Приложение 4 Медицински център Хасково ЕООД работи със приложените по-долу документи