Кабинети

33 - Кардиологичен кабинет

ет. І

038/ 606 873

Работно време

понеделник 07:30 - 14:00
вторник 07:30 - 14:00
сряда 07:30 - 14:00
четвъртък 07:30 - 14:00
петък 07:30 - 14:00

02 - Дермато-венерологичен кабинет

ет. І

038/ 606 823

Работно време

понеделник 14:00 – 18:30
вторник 14:00 – 18:30
сряда 14:00 – 18:30
четвъртък 14:00 – 18:30
петък 14:00 – 16:00

03 - Нефрологичен кабинет

ет. І

038/ 606 705

Работно време

понеделник 14:30 - 17:30
вторник --:-- - --:--
сряда 14:30 - 17:30
четвъртък 08:30 - 12:30
петък --:-- - --:--

05 - Неврологичен кабинет

ет. І

038/ 606 713

Работно време

понеделник 07:30 – 14:30
вторник 07:30 – 14:30
сряда 07:30 – 14:30
четвъртък 07:30 – 14:30
петък 07:30 – 14:30

06 - Ендокринологичен кабинет

ет. І

038/ 606 711

Работно време

понеделник --:-- - --:--
вторник 13:00 - 16:00
сряда 13:00 - 16:00
четвъртък 13:00 - 16:00
петък --:-- - --:--

07 - Хирургичен кабинет

ет. І

038/ 606 714

Работно време

понеделник 08:30 – 16:30
вторник 08:30 – 16:30
сряда 08:30 – 16:30
четвъртък 08:30 – 16:30
петък 08:30 – 16:30

12 - Ортопедичен кабинет

ет. І

038/ 606 781

Работно време

понеделник 13:30 – 16:00
вторник 13:30 – 16:00
сряда --:-- – --:--
четвъртък 13:30 – 16:00
петък 13:30 – 16:00

11 - Кабинет вътрешни болести

ет. І

0700 11 512

Работно време

понеделник 13.30 - 17.30
вторник 13.30 - 17.30
сряда 13.30 - 17.30
четвъртък 12.30 - 17.30
петък 12.30 - 17.30

14 - Ортопедичен кабинет

ет. І

Работно време

понеделник 13.30 - 19.30
вторник 08.30 - 13.30
сряда 13.30 - 19.30
четвъртък 08.30 - 13.30
петък 13.30 - 19.30

18 - Офталмологичен кабинет

ет. ІI

038/ 606 842

Работно време

понеделник 07:30 – 15:30
вторник 07:30 – 17:30
сряда 07:30 – 15:30
четвъртък 07:30 – 15:30
петък 07:30 – 15:30

19 - Функционален кабинет

ет. ІI

038/ 606 708

Работно време

понеделник 07.30 - 11.30
вторник 15.30 - 19.30
сряда 07.30 - 11.30
четвъртък 15.30 - 19.30
петък 07.30 - 11.30

9 - АГ кабинет

ет. ІI

Работно време

понеделник --:-- – --:--
вторник --:-- – --:--
сряда --:-- – --:--
четвъртък --:-- – --:--
петък --:-- – --:--

29 - Неврологичен кабинет

ет. ІI

038/ 606 858

Работно време

понеделник 07:30 – 15:30
вторник 07:30 – 15:30
сряда 07:30 – 15:30
четвъртък 07:30 – 15:30
петък 07:30 – 15:30

30 - ЕЕГ кабинет

ет. ІI

0700 11 512

Работно време

понеделник 07:30 - 15:30
вторник 07:30 - 15:30
сряда 07:30 - 15:30
четвъртък 07:30 - 15:30
петък 07:30 - 15:30

35 - Гастро-ентерологичен кабинет

ет. ІI

038/ 606 758

Работно време

понеделник 07:30 - 14:30
вторник --:-- – --:--
сряда 07:30 - 14:30
четвъртък --:-- – --:--
петък 07:30 - 14:30

33 - Урологичен кабинет

ет. ІII

038/ 606 873

Работно време

понеделник 14.30 – 17.30
вторник --.-- - --.--
сряда 14.30 – 17.30
четвъртък 14.30 – 17.30
петък --.-- - --.--

31 - У Н Г кабинет

ет. ІII

038/ 606 835

Работно време

понеделник 08:30 - 16:30
вторник 08:30 - 16:30
сряда --:-- - --:--
четвъртък 08:30 - 16:30
петък 08:30 - 16:30

Инфекциозни болести

038/ 606 785

Работно време

понеделник 09:00 – 17:30
вторник 09:00 – 17:30
сряда 10:00 – 17:30
четвъртък 09:00 – 17:30
петък 10:00 – 17:30

Физиотерапия и рехабилитация

038/ 606 871

Работно време

понеделник 13:30 – 18:30
вторник 08:30 - 13:30
сряда 13:30 – 18:30
четвъртък 08:30 - 13:30
петък 13:30 – 18:30

Рентгенология

038/ 606 727

Работно време

понеделник --:-- – --:--
вторник --:-- – --:--
сряда --:-- – --:--
четвъртък --:-- – --:--
петък --:-- – --:--

Компютърен томограф

038/ 606 852

Работно време

понеделник --:-- – --:--
вторник --:-- – --:--
сряда --:-- – --:--
четвъртък --:-- – --:--
петък --:-- – --:--

Съдебна медицина

0700 11 512

Работно време

понеделник --:-- - --:--
вторник --:-- - --:--
сряда --:-- - --:--
четвъртък --:-- - --:--
петък --:-- - --:--

Детски болести

0700 11 512

Работно време

понеделник 14.30 - 18.30
вторник 14.30 - 18.30
сряда 14.30 - 18.30
четвъртък 09.00 - 13.30
петък --:-- – --:--