Цени

Ценоразпис

на предлаганите медицински дейности по избор на пациентите, извън тези оказвани по Договор с РЗОК

ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД ПРИ СПЕЦИАЛИСТ
Първичен преглед от лекар-специалист в амбулатория – 30 лв.
Вторичен преглед от лекар-специалист в амбулатория – 15 лв.
Първичен преглед от хабилитиран специалист – 50 лв.
Вторичен преглед от хабилитиран специалист – 30 лв.
Преглед в дома на пациента – 40 лв.
Медицинска консултация по хранене и диетика – 20 лв.
Медицински документ, изискващ преглед /за член ЛКК по/- 6 лв.
Медицински документ /вкл. Дубликат/ – 10 лв.
Международен сертификат за имунизации – 25 лв.
Медицински удостоверения/за работа или за водач МПС/ - за всеки специализиран лекарски преглед 5 лв.
СЪДЕБНО – МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА:
Първичен преглед от лекар-специалист в амбулатория – 20 лв.
Преглед за леки телесни повреди с издаване на документ – 30 лв.
Преглед за средни телесни повреди с издаване на документ – 40 лв.
Преглед за тежки телесни повреди с издаване на документ– 50 лв.
Преглед за полови престъпления и девственост – 25 лв.
Препис от документ за застрахователни събития и пред съдебни институции – 120 лв.
КАРДИОЛОГ, ВЪТРЕШНИ
Извършване на ЕКГ – 6 лв.
Извършване на 24 часов запис на ЕКГ – 30 лв.
Извършване на 24 часов запис на РР – 20 лв.
Ехография на вътрешни органи – 30 лв.
Преглед и ехография на вътрешни органи – 35 лв.
Ехография на вътрешни органи с доплер – 35 лв.
Ехография на щитовидна жлеза – 15 лв.
Ехография на гръдна жлеза – 18 лв.
Ехография на тазобедрени стави при кърмаче – 15 лв.
Ехография на детски череп – 15 лв.
Ехокардиография – 30 лв.
Доплерова ехокардиография – 30 лв.
Дирекционен доплер на вени и артерии – 20 лв.
Триплекс-доплер на артерии или вени – 25 лв.
Велоергометрия – 30 лв.
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ
Фиброгастродуоденоскопия – 100 лв.
Фибросигмоидоскопия - 110 лв.
Тотална колоноскопия - 120 лв.
Ректороманоскопия – 50 лв.
Биопсии при изследване на дебело черво – 10 лв.
Ендоскопска щипкова полипектомия – 20 лв.
Медицински консуматив ФГС – 20 лв.
Медицински консуматив ФКС – 30 лв.
Парацентеза при асцит – 20 лв.
НЕВРОЛОГ
ЕЕГ – възрастни - 25 лв.
ЕЕГ – деца - 30 лв.
Електромиография - 30 лв.
ОРТОПЕД
Превръзки – 10 лв.
Превръзки в дома – 15 лв.
Превръзка по Дезо – 15 лв.
Голяма шинираща превръзка – 18 лв.
Екстензия с тел или пирон – 50 лв.
Гипсова шинираща превръзка – 15 лв.
Гипс на пръсти – 12 лв.
Гипсова гривнена става – 15 лв.
Гипс на предмишница – 16 лв.
Гипс на лакетна става – 18 лв.
Гипс на мишница – 20 лв.
Гипс пна раменна става – 22 лв.
Гипс на гръдно – раменна става – 50 лв.
Ключица – имобилизация – 12 лв.
Висящ гипс – 19 лв.
Гипсова обувка – 17 лв.
Гипсов ботуш – 20 лв.
Гипсов тутор – 24 лв.
Гипсов крачол – 26 лв.
Поястно-краков гипс – 50 лв.
ГИПСОВИ ЛОНГЕТИ
Предмишница – 10 лв.
Мишница – 15 лв.
Раменен пояс – 18 лв.
Подбедрица – 12 лв.
Бедрена – 18 лв.
Туловищно-бедрена – 22 лв.
Сваляне на гипс – малък – 5 лв.
Сваляне на гипс – голям – 7 лв.
Пункция на става - 15 лв.
Периартикулярна инжекция – 10 лв.
Вътреставна инжекция – 10 лв.
Промивен дренаж на става – 28 лв.
Ставна биопсия – 19 лв.
Мускулна биопсия – 15 лв.
У Н Г
Ото-неврологично изследване – 22 лв.
Аудиометрия – 10 лв.
Аудиометрия при дете до 10 години – 15 лв.
ОФТАЛМОЛОГ
Офталмометрия - 10 лв.
Изследване на зрителна острота при деца до 6 години – 10 лв.
Компютърна рефрактометрия – 15 лв.
Изследване на бинокулярно зрение – 10 лв.
Периметрия – 10 лв.
Изследване на цветно зрение – 5 лв.
Офталмоскопия – 8 лв.
Тонометрия – 6 лв.
Отстраняване на чужди тела от роговицата, промивка на конюнктивалния сак – 16 лв.
Отстраняване на шевове от корнея и склера – 10 лв.
Сондиране на стеноза на слъзните пътища – 10 лв.
Сондиране на стеноза на слъзните пътища при деца до 3 г. – 10 лв.
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ
Гинекологичен преглед - 20 лв.
УЗ скрининг за фетални аномалии в 1-во тримесечие 40 лв.
4D ехография на плода - 60 лв.
Запис на 4D ехография на плода върху CD - 10 лв.
Поставяне на песар при статични аномалии на матката – 15 лв.
Поставяне на интраутеринен песар – 15 лв.
Отстраняване на интраутеринен песар – 10 лв.
ХИРУРГ
Хирургична обработка на малка рана - 20 лв.
Хирургична обработка на няколко малки рени - 30 лв.
Специална компресивна превръзка на венозна рана - 30 лв.
Превръзка и сваляне на конци – 10 лв.
Отваряне на абсцес на кожата или лигавиците, ексцизия на форункул – 22 лв.
Инцизия – 25 лв.
Обременяваща дълбока инцизия на фасция – 21 лв.
Екстракция на нокът – 21 лв.
Инцизия на подкожен панарициум – 25 лв.
Инцизия на сухожилен панарициум – 25 лв.
Инцизия на флегмон на дланта – 29 лв.
Парциална ампутация на пръст - 42 лв.
Операция на един ганглион на пръст, ръка или крак – 19 лв.
Шев на мускул и/или фасции при травми – 31 лв.
Венесекция – 10 лв.
Лигиране на съдове на крайниците – 25 лв.
Ексцизия на атером, липом или фибром – 27 лв.
Венозна анестезия – 50 лв.
Местна инфилтративна анестезия – 15 лв.
Анестезия по Оберст – 17 лв.
Кожно-мускулна биопсия - 18 лв.
Пункция на лимфни възли и други подобни - 15 лв.
Лумбална пункция - 21 лв.
Плеврална или перитонеална пункция - 20 лв.
Пункция на костен мозък - 19 лв.
РЕНТГЕНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Рентгенографии на раменен пояс и горен крайник:
Стерноклавикуларна става 15 лв.
Клавикула 15 лв.
Акромиоклавикуларна става 15 лв.
Скапула 15 лв.
Раменна става 15 лв.
Хумерус 15 лв.
Лакетна става 15 лв.
Антебрахиум 15 лв.
Гривнена става 15 лв.
Длани с пръсти 15 лв.
Рентгенографии на таза и долен крайник:
Таз 20 лв.
Сакроилиячни стави 20 лв.
Тазобедрени стави 20 лв.
Бедрена кост 20 лв.
Колянна става 20 лв.
Подбедрица 20 лв.
Глезенна става 20 лв.
Стъпало и пръсти 20 лв.
Рентгенография на гръбначен стълб:
Шийни прешлени 25 лв.
Торакални прешлени 25 лв.
Лумбални прешлени 25 лв.
Сакрум 25 лв.
Опашни прешлени 25 лв.
Рентгенографии на черепа:
Рентгенографии на мозъчен череп 25 лв.
Специални центражи на череп 20 лв.
Рентгенографии на лицеви кости 20 лв.
Рентгенографии на околоносни кухини 15 лв.
Рентгенографии на гръден кош, бял дроб и корем:
Рентгенография на стернум 20 лв.
Рентгенография на ребра 20 лв.
Обзорна рентгенография на бял дроб 20 лв.
Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум 20 лв.
Обзорна рентгенография на корем 20 лв.
Рентгеноскопии:
Рентгеноскопия на бял дроб 15 лв.
Рентгеноскопия на сърце и медиастинум 15 лв.
Контрастно рентгеново изследване на:
Рентгеново изследване на хранопровод 40 лв.
Рентгеново изследване на стомах 40 лв.
Рентгеново изследване на дванадесетопръстник 40 лв.
Иригография 45 лв.
Иригография с двоен контраст 45 лв.
Контрастно изследване на уро-гениталната система:
Екскреторна урография 50 лв.
Цистография 40 лв.
Уретрография 40 лв.
Хистеросалпингография 35 лв.
Фистулография, дуктография 35 лв.
Мамография на една гърда 20 лв.
Мамография на две гърди 40 лв.
КОМПЮТЪР-ТОМОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ / СКЕНЕР/
Глава 70 лв.
Шия 80 лв.
Органи на гръден кош 80 лв.
Корем 80 лв.
Органи в таза 80 лв.
Гръбначен стълб 70 лв.
Крайници 70 лв.
Глава (бял дроб или корем) с контрастна материя 100 лв.
ФИЗИОТЕРАПИЯ
Инхалации – 4 лв.
Кинезитерапевтични процедури:
Групова лечебна гимнастика – 4 лв.
Общо-укрепваща гимнастика – 4 лв.
Аналитична гимнастика – 5 лв.
Лечебна гимнастика със специализирани методики – 8 лв.
Екстензионна терапия – 7 лв.
Подводна гимнастика – 14 лв.
Автогенна тренировка – 10 лв.
Масаж /мануален/ на цяло тяло – 28 лв.
Частичен масаж /крайници, гръб, яка и др./ - 19 лв.
Масаж със специализирани техники, вкл. Акупресура, зонотерапия – 29 лв.
Подводен масаж /водно-струев, четков и др./ - 19 лв.
Апаратен масаж – 5 лв.
Хидротерапевтични процедури:
Парафинолечебни процедури за апликация – 6 лв.
Електротерапия:
Терапия с високочестотни електромагнитни вълни – на поле - 4 лв.
Терапия с високочестотни електромагнитни вълни – на повече полета - 4 лв.
Процедури с нискочестотни /средночестотни/ токове, вкл. електрофореза – 4 лв.
Електростимулация /електрогимнастика/ на паретични и хипотрофични мускули – 8 лв.
Процедури с токове на Дарсонвал – 5 лв.
Ултразвук – на поле 4 лв.
Ултразвук на повече полета – на всяко поле 5 лв.
Ултразвук под вода – 5 лв.
Светлиннолечебни процедури:
Облъчвания със солукс, общи и аритемни УВЛ обл. и др. – 4 лв.
Снемане и отчитане на биодоза – 4 лв.
Лазертерапия на кожни повърхности – 6 лв.
Рефлексотерапевтични процедури:
Класическа акупунктура – 19 лв.
Акупунтура с мокса или лазер – 8 лв.
Електроакупунктура – 12 лв.
Микроиглотерапия – 13 лв.
РАЗНИ
Хистологично изследване 45 лв.
Цитологично изследване 25 лв.
Извършване на патологоанатомична аутопсия 200 лв.
Частично балсамиране 300 лв.
Пълно балсамиране 1000 лв.
Козметична обработка на рани на труп 130 лв.
Вземане на венозна кръв - 3 лв.
Венозна инжекция - 5 лв.
Мускулна инжекция - 3 лв.
Венозна инфузия /10 до 30 мин./ - 10 лв.
Венозна инфузия /над 30 мин./ - 15 лв.
Вземане на намазка за цитологично изследване - 6 лв.
КОЖНИ БОЛЕСТИ
Електрокоагулация на:
Хемангиоми и розацея 45 лв.
Кожни формации:
Брадавици - малки 20 лв.
Брадавици - средни 25 лв.
Брадавици - големи 30 лв.
Пигментни невуси малки 40 лв.
Пигментни невуси средни 50 лв.
Пигментни невуси големи 60 лв.
Предракови заболявания 80 лв.
ПРЕДРАКОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Факултативни 50 лв.
Обликативни 60 лв.
КОЖНИ КАРЦИНОМИ
Начален /до 20 мм без инвазия/ 120 лв.
Нивелиране на авансирали кожни карциноми - 90 лв.
Малки 150 лв.
Средни 175 лв.
Големи 200 лв.
Други:
Киста 50 лв.
Клавус 40 лв.
ЕСТЕТИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ
Химичен пилинг (на поле) 10 лв.
Лазер СО2 – пилинг и дермообразно 20 лв.
Гуна терапия (на поле) 10 лв.
Мезотерапия (на поле) 10 лв.
Ботокс (на поле) 20 лв.
Комплексна обработка на бръчки:
Лазер СО2 (на поле) 20 лв.
Ботокс (на поле) 20 лв.
Хиалуронова киселина 30 лв.
Корекции на устни форма и обем:
Хиалуронова киселина (за една устна) 50 лв.